Objectius

Com a iniciativa sorgida amb motiu del procés de participació generat en el marc del Congrés del'educació física i l'esport en edat escolar a la ciutat de Barcelona, totes les institucions i entitats signants proposem una campanya per la difusió dels valors implícits en les activitats esportives en edat escolar.

La importància dels beneficis de l'activitat física com a activitat que incideix favorablement en el desenvolupament físic i en la salut dels joves és un fet ja innegable. D'altra banda, les experiències del treball en equip, l'intercanvi constant de vivències, la superació personal i l'esforç individual i col·lectiu per a un objectiu comú, són alguns aspectes que donen a l'activitat esportiva un potencial incomparable en la difícil tasca que representa l'educació en valors.

"Volem que hi hagi menys agressivitat en l'esport i per això demanem que tots plegats aprenguem a controlar els impulsos i a respectar al màxim els companys"
"La família i els entrenadors han d'ajudar a crear un bon ambient d'amistat i respecte, i tant ells com nosaltres hem de respectar les opinions dels àrbitres ja que ells només fan la seva feina"
"Cal crear més normes de comportament per al públic"

Aquestes frases són algunes de les aportacions dels nois i noies mateixos expressades en el marc de la III Audiència Pública als nois i noies de la ciutat (1998), que ens ajuden a il·lustrar l'objectiu d'aquesta campanya.

Es pretén oferir a les famílies orientacions i recursos per actuar adequadament davant l'activitat esportiva dels seus fills i filles i, així donar un pas més per enfortir el compromís ciutadà que ens durà cap a un esport més educatiu.